Địa chỉ Anh Phat Lakeside Residence

Anh Phat Lakeside Residences tự hào là đối tác chiến lược cung cấp hơn 400 căn hộ cao cấp cho cán bộ cấp cao và chuyên gia quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

 

 

Liên Hệ Ngay

ap14