Deluxe DOUBLE

2 KHÁCH, 1 GIƯỜNG ĐÔI

Thiết bị phòng

Deluxe Twin

2 KHÁCH, 2 GIƯỜNG ĐÔI

Thiết bị phòng

Suite

2 KHÁCH, 1 GIƯỜNG ĐÔI

Thiết bị phòng

Superior Double

2 KHÁCH, 1 GIƯỜNG ĐÔI

Thiết bị phòng

phòng Deluxe 

2 KHÁCH, 1 GIƯỜNG ĐÔI

Thiết bị phòng

SUITE

2 KHÁCH, 1 GIƯỜNG ĐÔI

Thiết bị phòng

superior TWIN – BEDS ROOM 

2 KHÁCH, 1 GIƯỜNG

Thiết bị phòng