Deluxe 

2 KHÁCH, 1 GIƯỜNG ĐÔI

Thiết bị phòng

SUITE

2 KHÁCH, 1 GIƯỜNG ĐÔI

Thiết bị phòng

SUperior twin – BEDS ROOM 

2 KHÁCH, 2 GIƯỜNG

Thiết bị phòng

phòng Deluxe 

2 KHÁCH, 1 GIƯỜNG ĐÔI

Thiết bị phòng

SUITE

2 KHÁCH, 1 GIƯỜNG ĐÔI

Thiết bị phòng

superior TWIN – BEDS ROOM 

2 KHÁCH, 1 GIƯỜNG

Thiết bị phòng