Địa chỉ Anh Phat Resort

Với vị trí đắc địa, Anh Phat Resort là khách sạn gần NSRP (Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn) và Bãi Đông nhất với dịch vụ và tiện ích hiện đại

 

 

Book Now

ap14